Beniton tarina
Benito saa voimaa perheeltään ja ystäviltään.