Verenpaine ja terveystarkastukset

Lääkkeiden ottaminen ja säännölliset lääkäritarkastukset ovat tärkeitä.

Ennen kaikkea verenpainetta on tarkkailtava. Tarkastuksissa otetaan myös veri- ja virtsanäytteet, joiden avulla mitataan kreatiniini, urea, kalium, kalsium, fosfaatti ja paljon muuta. Niitä ei tarvitse pitää silmällä itse. Verenpaineen mittaaminen ja arviointi on helppoa. Ja terveillä elintavoilla voi vaikuttaa siihen, että se pysyy matalalla ja terveellisellä tasolla.

Munuaisten heikentynyt toiminta on yleisempää kuin luullaan

Säännölliset verenpainemittaukset ja virtsanäytteet ovat munuaisliiton mukaan tärkeimpiä toimenpiteitä munuaissairauden ennaltaehkäisyssä.

– Munuaisten heikentynyt toiminta on huomattavasti yleisempää kuin luullaan. Yhdellä kymmenestä arvioidaan olevan munuaisvaurio. Se käsittää myös lapset ja nuoret. Jos munuaisongelma löydetään varhain, sairauden kulkua voidaan monissa tapauksissa hidastaa, Ruotsin munuaisliiton puheenjohtaja Håkan Hedman sanoo.

Ruotsin munuaisliiton tekemässä tutkimuksessa (yhteensä 300 henkilöä) 40 prosenttia aikuisista sanoi, etteivät ole antaneet virtsanäytettä tutkittavaksi viiden viimeisen vuoden aikana. Nuoret vastasivat, etteivät ole koskaan antaneet koulussa virtsanäytettä ja ettei heidän verenpainettaan ole tarkastettu pakollisten terveystarkastusten yhteydessä.

– Säännölliset virtsanäytteet ja verenpainemittaukset kouluterveydenhuollossa olisivat pieni ja halpa keino, josta olisi suuri hyöty lapsillemme ja nuorillemme, Håkan Hedman sanoo.